Sahte Mühür Resmi Evrakta Sahtecilik | İcra Uzlaştırma
Son Yayınlar:
Home » , , » Sahte Mühür Resmi Evrakta Sahtecilik

Sahte Mühür Resmi Evrakta Sahtecilik

yargıtay, sahte mühür mahkumiyet bozma kararı evrakta sahtecilik erteleme
Yargıtay 8. Ceza Dairesi
Esas No: 2011/14887
Karar No: 2011/18206
İlgili Maddeler:TCK 204. MADDE
İlgili Kavramlar:RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK
Hüküm: BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA ve SÜRELİ HAPİS CEZASI
Tebliğnamedeki Düşünce: BOZMA
Karar:BOZMA
İÇTİHAT METNİ
Gereği görüşülüp düşünüldü:

Yapılan yargılamaya, toplanan kanıtlara, hükmün dayandığı gerekçe ve takdire göre yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ancak:

1- Suça konu sahte resmi belgeyi, başka bir şahsın düzenleyerek kendisine verdiğini savunan sanığın, bu savunmasının aksine sahte mühür ürettiğine veya kullandığına ilişkin kanıt bulunmadığı, eyleminin kül halinde sahte resmi belgeyi kullanmaktan ibaret olduğu gözetilmeden, yazılı şekilde sahte mühür ve sahte belge kullanmak suçlarından ayrı ayrı mahkumiyet hükmü kurulması,

2- Belgelerde sahtecilik suçlarında, sahte belgenin aldatıcı nitelikte olup olmadığının tespiti mahkemeye ait olup suça konu belgenin duruşmada incelenip özelliklerinin tutanağa geçirilmesi ve gerekçeli kararda aldatma niteliğinin tartışılması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

3- Dosyada mevcut adli sicil kaydında kasıtlı suçtan mahkumiyeti bulunmayan sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işleyip işlemeyeceği hususunda oluşan kanaate göre hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilip verilmeyeceğinin değerlendirilmesi gerekirken, "cezaların caydırıcılık ve ıslah etkisinin sağlanması için sanığa bu aşamada cezaya hükmedilmesi gerekli görüldüğünden" şeklindeki yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle yazılı biçimde uygulama yapılması,

4- Sanık hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan tayin olunan 1 yıl 8 ay hapis cezası 5237 sayılı TCK.nun 49. maddesine göre kısa süreli olmamasına karşın, kısa süreli olduğundan ve ertelendiğinden bahisle, aynı yasanın 53/1. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi,

5- Suça konu belgenin denetime olanak verecek şekilde dosya içerisinde bulundurulmaması,

Yasaya aykırı, üst C.Savcısı ve sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 28.12.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kategori: Banka, Kredi Kartı, icra uzlaştırma, icrada uzlaşma, tüketici kredisi, otomobil kredisi, konut kredisi, mortgage, taşıt kredisi, banka kredisi
Yayını Paylaş :

0 yorum:

Yorum Yazın

Görüşlerinizi Paylaşın !

Arama

REKLAMLAR

En Çok Okunan

REKLAMLAR

 
Powered by Blogger
Copyright © 2011. İcra Uzlaştırma - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by İcrada Uzlaşma