Banka Kredi sözleşmesi Dosya Masrafı | İcra Uzlaştırma
Son Yayınlar:
Home » , , » Banka Kredi sözleşmesi Dosya Masrafı

Banka Kredi sözleşmesi Dosya Masrafı

dosya masrafı iadesi, haksız dosya masrafı istenmesi
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi
Tarih:2012 Esas No:2012/1386 Karar No:2012/5231
İlgili Maddeler:(4077 Sayılı Kanun 6. madde)
İlgili Kavramlar:TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI DAVASI - BANKANIN KREDİ AÇILIRKEN YAPMASI MUTAD VE ZORUNLU OLAN MASRAFLARI İSTEYEBİLECEĞİ - DOSYA MASRAFI ADI ALTINDA TALEP EDİLEN MİKTAR KONUSUNDA AÇIKLAMA YAPILMASININ İSTENMESİ

ÖZET: Davacı kredi sözleşmesi gereğince kendisinden dosya masrafı adı altında 1.500,00 TL masraf istendiğini ve hesabına borç kaydedildiğini ileri sürmüş ve haksız olarak talep edilen bu miktar yönünden de ödediği bedelin istirdadını talep etmiştir. Davalı bankanın kredi açılırken yapması mutad ve zorunlu olan masrafları isteyebileceğinin kabulü gerekir. Ne var ki; bunun dışında sebebi ve dayanağı açıklanmadan dosya masrafı adı altında bir para talep edilmiş veya sözleşmeye bu yönde bir hüküm konulmuş ise böyle bir sözleşme hükmünün Kanun maddesi gereğince haksız şart olarak kabulü zorunludur. Mahkemece davalıdan dosya masrafı adı altında talep edilen miktar konusunda açıklama yapmasının istenmesi ve gerektiğinde bu hususta bilirkişiden rapor alınarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

Dava: Taraflar arasındaki tüketicinin korunması hakkındaki kanun hükümlerinin uygulanması davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Karar: Davacı, evini ipotek vermek sureti ile davalı bankadan kredi çektiğini, paranın kendisine tesliminden itibaren bir aylık süre dolmadan borçlu konumuna düşürülüp faiz ödediğini, dosya masrafı ve ekspertiz tayini adı altında 1.500,00 TL. masraf kesildiğini, bu miktarların fahiş ve haksız olduğunu, ayrıca hukuka aykırı olarak ve gerekli bilgi verilmeden hayat sigortası yapıldığını bildirerek davalı tarafından tahsil edilen dosya ücretinin, ekspertiz ücretinin 400,00 TL. sinin, gecikme faizinin tarafına iadesine ve hayat sigortası poliçesinin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Davacı kredi sözleşmesi gereğince kendisinden dosya masrafı adı altında 1.500,00 TL masraf istendiğini ve hesabına borç kaydedildiğini ileri sürmüş ve haksız olarak talep edilen bu miktar yönünden de ödediği bedelin istirdadını talep etmiştir. Davalı bankanın kredi açılırken yapması mutad ve zorunlu olan masrafları isteyebileceğinin kabulü gerekir. Ne var ki; bunun dışında sebebi ve dayanağı açıklanmadan dosya masrafı adı altında bir para talep edilmiş veya sözleşmeye bu yönde bir hüküm konulmuş ise böyle bir sözleşme hükmünün 4077 sayılı Kanun’un 6. maddesi gereğince haksız şart olarak kabulü zorunludur. Mahkemece davalıdan dosya masrafı adı altında talep edilen miktar konusunda açıklama yapmasının istenmesi ve gerektiğinde bu hususta bilirkişiden rapor alınarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

Sonuç: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenle davacının sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan nedenle kararın davacı yararına bozulmasına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 01.03.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.
Yayını Paylaş :

0 yorum:

Yorum Yazın

Görüşlerinizi Paylaşın !

Arama

REKLAMLAR

En Çok Okunan

REKLAMLAR

 
Powered by Blogger
Copyright © 2011. İcra Uzlaştırma - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by İcrada Uzlaşma